מגזין עולמות

'עולמות' הינו מגזין חודשי היו"ל ע"י ארגון ניידות חב"ד

המגזין יחודי מסוגו ופונה לציבור רחב מאוד הכולל אלפי יהודים מסורתיים, דתיים, מתקרבים, ומופץ בכל רחבי הארץ.
המגזין החל לצאת בחודש ניסן תשע"ד (2014), בגיליון מגוון כתבות, ראיונות עם אישי ציבור, סיפורים, מאמרים וטורים. המגזין מתמקד בהנגשת נושא והסברת עידן הגאולה, והבאת דבריו של הרבי מלך המשיח על בשורת הגאולה בצורה קלה ופשוטה. זאת לצד הגברת המודעות לקיום מצוות והוספה במעשי חסד על מנת לזרז את בא הגאולה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד