רישום למגזין עולמות - דף הזמנה מאובטח

 

מנוי חודשי למגזין עולמות

 
* שם פרטי
* שם בעל הכרטיס
* שם משפחה
* מס' כרטיס
* נייד
* תוקף (חודש)
* דואר אלקטרוני
* תוקף (שנה)
* כתובת
* מספר זהות
  הערות
* כמות מגזינים
* סכום לתשלום