הרבי על הטנקים ניידות חב"ד הוקמו על פי הוראתו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח ע"י הרב דוד נחשון בשל הצורך בכלי מתאים להפצת אור היהדות והחסידות בכל הערים והישובים ברחבי הארץ.
כשראה הרבי את הטנק הראשון חונה ליד 770 התבטא ואמר, אלו הם טנקים של צד הקדושה, והם יהיו חוד החנית במלחמה נגד ההתבוללות.
הרבי נתן את השם ′טנק′ והסביר כמו שטנק צבאי באפשרותו להגיע לכל מקום שכלי אחר לא
יכול על אף המכשולים, אותו הדבר טנק המבצעים הוא יכול להגיע לכל יהודי ולהציע לנשמתו עזרה רוחנית וגשמית בכל זמן ועת.
באחת ההתוועדויות אמר הרבי שטנק זה ר"ת טהרות, נזיקין, קדשים. כלומר לכל לראש העבודה "לטהר עצמו", "קשוט עצמך תחלה". ולאחרי זה יכול לפעול על הזולת וכסדר הכתוב "סור מרע" ואח"כ "ועשה טוב", תחלה בעבודה דסדר "נזיקין" – "סור מרע", ולאחרי זה בעבודה דסדר "קדשים" – "ועשה טוב". והוסיף "כשטנק נוסע עם ′שטורעם′ בחוצות העיר אני נוסע ביחד איתו".
ידוע מאז ומתמיד שהרבי בחר להעביר את השפעותיו וברכותיו לעם ישראל בחלוקת הדולרים דוקא ע"י ה′טנקיסטים′. הרבי הסביר, מכיון שהטנקיסטים עסוקים בכל שעות היום בענייני המבצעים ולא רק בזמנים מיוחדים.
הטנקים כאמור מכוונים את פעילותם לכל סוגי האוכלוסייה צעירים ומבוגרים כאשר תשומת לב מיוחדת ניתנת לחיילי צה"ל, עולים חדשים, ופעילות יום יומית בקרב ילדי ישראל ובני הנוער החשופים לתרבות החוץ וזקוקים להדלקת הניצוץ היהודי.
על יחסו המיוחד של הרבי לטנקים ניתן ללמוד מברכה שכתב לאחד התורמים שלנו: "וזכות צדקתו להפצת היהדות בארץ הקודש ובפרט ע"י טנק וכיו"ב, ושבטח ימשיך ויוסיף בזה - תעמוד לו בכל המצטרך".