לע"נ הרב משה יעקב בן הרב אברהם צבי זצ"ל

לזכות החתן הת' דניאל בן הגר שפרבר והכלה מרת פסיה דבורה לאה בת יהודית לרגל יום נישואיהם. יהא הבניין בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה כפי שמוארים במאור שבתורה זו תורת החסידות לזכות הרב הראשי לאוקראינה הרב משה ראובן אסמן שליט"א להצלחה רבה ומופלגה בגשמיות וברוחניות לזכות הנדיב היקר מר מיכאל צ'רנוי להצלחה בגשמיות וברוחניות לזכות ר' יעקב שיחי' זילברמן ידיד ותומך יקר לארגון הניידות לרגל יום הולדתו - להצלחה בכל מעשה ידיו בגשמיות וברוחניות לזכות הנדיב היקר מר מיכאל צ'רנוי להצלחה בגשמיות וברוחניות לזכות ליבנת תחי' שרעבי יום הזכרון לרבי יצחק הכהן פייגנבוים לזכות הרב משה ראובן אסמן שליט"א - רבה הראשי של אוקראינה וממנהלי ותומכי הטנקים בארץ הקודש‚ להצלחה בגשמיות וברוחניות לזכות החתן והכלה משה לייב שיחי' קאופמן ולאה רבקה תחי' אורן ליום חופתם - בניין עדי עד והצלחה בכל המצטרך לזכות החתן והכלה פז שיחי' שביט ומירב זערור תחי' אורן ליום חופתם - בניין עדי עד והצלחה בכל המצטרך לע"נ צבי הירש ואסתר שירמן ע"ה לע"נ חיים בן שמטוב ע"ה ולהצלחת משפחת אברביה בגשמיות וברוחניות לע"נ דאבע הענדל בת ר' דוד ע"ה לזכות הרבי מלך המשיח - מהרה יגלה אכי"ר לזכות הרבנית אם המלכות לע"נ הרב משה יעקב בן הרב אברהם צבי זצ"ל ליאל אלעזר להצלחה בלימוד התורה ולברכה בגו"ר לע"נ ר' גדי ב"ר יששכר ושושנה לע"נ מזל בת זהבה לזכות שמואל שמעון ולרפואה שלימה - לרגל יום ההולדת לזכות יצחק אליהו בן הענא - לרגל יום ההולדת לזכות ישראל אריה לייב - לרגל יום הולדתו לזכות מרדכי לוי - לרגל יום הולדתו לזכות שניאור זלמן - לרגל יום הולדתו לזכות הגב' רות דווידוביץ' לרגל יום הולדתה. להצלחה בכל מעשה ידיה בגשמיות וברוחניות לזכות הרב יעקב אהרונסון לרגל יום הולדתו. ולהצלחת כל המשפחה בגשמיות וברוחניות לע"נ הרב אליהו צבי בן ארי הכהן ע"ה‚ נפטר בה' טבת ה'תשס"ד. נתרם על ידי בנו אליעזר יבדלחט"א. לע"נ מרת אביגיל בת שמעיה ע"ה‚ ת.נ.צ.ב.ה. נתרם על ידי בנה אליעזר יבדלחט"א לזכות יצחק חיים בן רחל לרפואה ולהצלחה בכל. ולרפואת אסיה בת חיה לאורך ימים ושנים טובות מתוך עושר אושר ושמחה לזכות יצחק חיים בן רחל לרפואה ולהצלחה בכל. ולרפואת אסיה בת חיה לאורך ימים ושנים טובות מתוך עושר אושר ושמחה לזכות יצחק חיים בן רחל לרפואה ולהצלחה בכל. ולרפואת אסיה בת חיה לאורך ימים ושנים טובות מתוך עושר אושר ושמחה לזכות יצחק חיים בן רחל לרפואה ולהצלחה בכל. ולרפואת אסיה בת חיה לאורך ימים ושנים טובות מתוך עושר אושר ושמחה לזכות יצחק חיים בן רחל לרפואה ולהצלחה בכל. ולרפואת אסיה בת חיה לאורך ימים ושנים טובות מתוך עושר אושר ושמחה לזכות יצחק חיים בן רחל לרפואה ולהצלחה בכל. ולרפואת אסיה בת חיה לאורך ימים ושנים טובות מתוך עושר אושר ושמחה לזכות יצחק חיים בן רחל לרפואה ולהצלחה בכל. ולרפואת אסיה בת חיה לאורך ימים ושנים טובות מתוך עושר אושר ושמחה לזכות יצחק חיים בן רחל לרפואה ולהצלחה בכל. ולרפואת אסיה בת חיה לאורך ימים ושנים טובות מתוך עושר אושר ושמחה לזכות יצחק חיים בן רחל לרפואה ולהצלחה בכל. ולרפואת אסיה בת חיה לאורך ימים ושנים טובות מתוך עושר אושר ושמחה לזכות יצחק חיים בן רחל לרפואה ולהצלחה בכל. ולרפואת אסיה בת חיה לאורך ימים ושנים טובות מתוך עושר אושר ושמחה לזכות יצחק חיים בן רחל לרפואה ולהצלחה בכל. ולרפואת אסיה בת חיה לאורך ימים ושנים טובות מתוך עושר אושר ושמחה לזכות יצחק חיים בן רחל לרפואה ולהצלחה בכל. ולרפואת אסיה בת חיה לאורך ימים ושנים טובות מתוך עושר אושר ושמחה לזכות יצחק חיים בן רחל לרפואה ולהצלחה בכל. ולרפואת אסיה בת חיה לאורך ימים ושנים טובות מתוך עושר אושר ושמחה לזכות הרה"ח ר' שניאור זלמן בן נחמה חיה שיחי' נבון לרגל יום הולדתו. שפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות. לזכות הרה"ח ר' מנחם מאיר שיחי' בן רחל מרטון לרגל יום הולדתו‚ להצלחה ושפע בגשמיות וברוחניות לזכות הנדיב הנכבד ר' אהרן שיחי' מייברג לרגל יום הולדתו. יה"ר שיזכה להצלחה בכל מעשה ידיו ויראה שפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות לזכות הרה"ח ר' עוזי שיחי' שנאן לרגל יום הולדתו להצלחה רבה בכל מעשה ידיו לזכות הגב' זיוה תחי' צבן לרגל יום הולדתה. הצלחה בכל מעשה ידיה מתוך בריאות שמחה ואושר לזכות החתן הת' יוסף יצחק בן יעקב נגר והכלה מרת מוריה ברוריה בת ישראל (מעטוף) לרגל יום נישואיהם. יהא הבניין בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה כפי שמוארים במאור שבתורה זו תורת החסידות לזכות החתן מנחם מענדל שיחי' קופצ'יק והכלה מרת יסכה תחי' לרגל יום נישואיהם. יהא הבניין בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה כפי שמוארים במאור שבתורה זו תורת החסידות לנח"ר הוד כ"ק אד"ש מלך המשיח לזכות משה לייב בן מרים להצלחה רבה בכל מעשה ידיו בגשמיות וברוחניות לזכות משה לייב בן מרים להצלחה רבה בכל מעשה ידיו בגשמיות וברוחניות לזכות משה לייב בן מרים להצלחה רבה בכל מעשה ידיו בגשמיות וברוחניות לזכות משה לייב בן מרים להצלחה רבה בכל מעשה ידיו בגשמיות וברוחניות לזכות משה לייב בן מרים להצלחה רבה בכל מעשה ידיו בגשמיות וברוחניות לזכות משה לייב בן מרים להצלחה רבה בכל מעשה ידיו בגשמיות וברוחניות לזכות החתן הת' חיים הלל בן רבקה קירינברג והכלה מרת הודיה תמר בת מרים לרגל יום נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת. יהא הבניין בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה כפי שמוארים במאור שבתורה זו תורת החסידות פעילות המצוות היום נערכת לזכרם ולעילוי נשמתם של הנופלים במערכות ישראל וההרוגים מפעולות האיבה הי"ד. ת.נ.צ.ב.ה. לזכות הנדיב ואיש החסד מר אלכסנדר בן רחל לברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות Исполнение заповедей в этом Мицвотанке происходит в честь дорогого господина Александра сына Рахель Машкевича во имя его успеха и процветания во всех начинаниях и охраны его от всех противников לזכות הנדיב ואיש החסד מר אלכסנדר בן רחל לברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות Исполнение заповедей в этом Мицвотанке происходит в честь дорогого господина Александра сына Рахель Машкевича во имя его успеха и процветания во всех начинаниях и охраны его от всех противников לזכות הנדיב ואיש החסד מר אלכסנדר בן רחל לברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות Исполнение заповедей в этом Мицвотанке происходит в честь дорогого господина Александра сына Рахель Машкевича во имя его успеха и процветания во всех начинаниях и охраны его от всех противников לזכות הנדיב ואיש החסד מר אלכסנדר בן רחל לברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות Исполнение заповедей в этом Мицвотанке происходит в честь дорогого господина Александра сына Рахель Машкевича во имя его успеха и процветания во всех начинаниях и охраны его от всех противников לזכות הנדיב ואיש החסד מר אלכסנדר בן רחל לברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות Исполнение заповедей в этом Мицвотанке происходит в честь дорогого господина Александра сына Рахель Машкевича во имя его успеха и процветания во всех начинаниях и охраны его от всех противников לזכות הנדיב ואיש החסד מר אלכסנדר בן רחל לברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות Исполнение заповедей в этом Мицвотанке происходит в честь дорогого господина Александра сына Рахель Машкевича во имя его успеха и процветания во всех начинаниях и охраны его от всех противников לזכות הנדיב ואיש החסד מר אלכסנדר בן רחל לברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות Исполнение заповедей в этом Мицвотанке происходит в честь дорогого господина Александра сына Рахель Машкевича во имя его успеха и процветания во всех начинаниях и охраны его от всех противников לזכות הנדיב ואיש החסד מר אלכסנדר בן רחל לברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות Исполнение заповедей в этом Мицвотанке происходит в честь дорогого господина Александра сына Рахель Машкевича во имя его успеха и процветания во всех начинаниях и охраны его от всех противников לזכות הנדיב ואיש החסד מר אלכסנדר בן רחל לברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות Исполнение заповедей в этом Мицвотанке происходит в честь дорогого господина Александра сына Рахель Машкевича во имя его успеха и процветания во всех начинаниях и охраны его от всех противников לזכות הנדיב ואיש החסד מר אלכסנדר בן רחל לברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות Исполнение заповедей в этом Мицвотанке происходит в честь дорогого господина Александра сына Рахель Машкевича во имя его успеха и процветания во всех начинаниях и охраны его от всех противников לזכות הנדיב ואיש החסד מר אלכסנדר בן רחל לברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות Исполнение заповедей в этом Мицвотанке происходит в честь дорогого господина Александра сына Рахель Машкевича во имя его успеха и процветания во всех начинаниях и охраны его от всех противников לזכות הנדיב ואיש החסד מר אלכסנדר בן רחל לברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות Исполнение заповедей в этом Мицвотанке происходит в честь дорогого господина Александра сына Рахель Машкевича во имя его успеха и процветания во всех начинаниях и охраны его от всех противников לזכות הנדיב ואיש החסד מר אלכסנדר בן רחל לברכה והצלחה בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות Исполнение заповедей в этом Мицвотанке происходит в честь дорогого господина Александра сына Рахель Машкевича во имя его успеха и процветания во всех начинаниях и охраны его от всех противников