יו"ד שבט ה'תשל"ה

"ואלו שפועלים במבצעים עם ה"טנקים" וב"שטורעם" זהו כאילו אני הולך עם כל אחד מהם"

עניננו הוא להתעסק בעצמנו עם כל יהודי להחזירו למוטב, ואלו שפועלים במבצעים עם ה"טנקים" וב"שטורעם" זהו כאילו אני הולך עם כל אחד מהם .  . ושירבו במאור שבתורה בכל העולם, בכל מקום היכן שנמצא יהודי, ינצל הוא את ה"חלק אלוקה ממעל ממש" שקיים בקרב כל יהודי לפעול בהפצת היהדות בכלל ובהפצת המעיינות בפרט והיכן שיש לבטל את ה"המונה של רומי" יש לבטלה עם המונה של קדושה, וכעת יש ליהודי את הכוחות להתקדם באופן של "לכתחילה אריבער"..

(יו"ד שבט ה′תשל"ה)