תקנון תרומות

אתר זה הינו האתר הרשמי של חברת 'ניידות חב"ד בע"מ (חל"צ)' ומאפשר קבלת תרומות עבור החברה. כל שימוש באתר החברה, כולל מתן תרומות, מהווה הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה:

א. התקנון נכתב בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל הנכתב בתקנון בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל הנכתב בלשון רבים מתייחס גם ליחיד וכן להיפך.

ב. אפשרויות התרומה לחברה הינן כדלהלן: בהעברה בנקאית, הוראת קבע בנקאית, שיקים ו/או בכרטיס אשראי. 

ג. בזמן מתן תרומה על ידי כרטיס אשראי תתבצע בדיקה בכרטיס ע"י חברת האשראי, והתורם יקבל עדכון לגבי מצב העסקה, האם אושרה או שהתקבלה שגיאה. דף התשלום מאובטח בתקן PCI.

ד. ביטול תרומה / תשלום: מבצע הפעולה רשאי לפנות לחברה בבקשה לביטול או שינוי העסקה. ניתן לבטל תוך 30 יום מיום שהתקבלה התרומה באתר ע"פ חוק הגנת הצרכן 1981. החברה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותו זמן בחברת האשראי. באם חברת האשראי תחייב את החברה בעמלה בגין הפעולה, יחוייב מבצע הפעולה בעמלה.

ה. כל פרטי האשראי נשמרים באתר מאובטח שאינו ניתן לגלישה.

ו. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתתבצע ע"י משתמש באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.


ז. אני מאשר שגילי הוא מעל 18 שנה, קראתי ואני מסכים לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות.

ח. פרשנות לתקנון זה ואכיפת התקנון או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל בעיה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

במידה ואינך מסכים לתנאי מהתנאים דלעיל, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה