התוועדויות תשמ"ח מוצש"ק פ' צו

כשהכריזו - בין השאר - ע"ד חנוכת הבית ד"טנק המבצעים" של צאגו"ח המרכזית, והוסיפו שבי"א ניסן יצאו 39 טנקים - אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:
יש להוסיף גם הרמז דמספר ל"ט - ארבעים מלאכות חסר אחת, מלאכות שבת שהיו במשכן, שתוכנם, שעושים ממלאכות דחול ענין של קדושה.
לאחרי חלוקת המשקה - התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן והריקותי לכם ברכה".