סוכות

סדנה לחג הסוכות פעילות סוכה וארבעת המינים
פעילות סוכה וארבעת המינים

בניית סוכה:

כאשר הלכו אבותינו במדבר 40 שנה סיפק הקב"ה כל צרכי עמו, אחד מהצרכים היו עננים שנקראו "ענני כבוד" ואותם עננים היו בצורת סוכות. לכן ציוה עלינו הקב"ה לדורות:"בסוכות תשבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם כי בסוכות (ענני כבוד) הושבתי את בני ישראל".

על מצוה חשובה זו, הלכותיה ופרטיה נלמד בסדנה המיוחדת על הסוכה. נתחלק לקבוצות ונבנה כמה סוגי סוכה (סוכה הנמוכה מהשיעור הדרוש, סוכה על עגלה ועוד). כך נלמד מהן הסוכות הכשרות ומהן הפסולות. כשילוב בפעילות הילדים נכנסים לטנק המבצעים מקשיבים לסיפור על החג, ורואים סרט על בניית הסוכה.

הרכבת ארבעת המינים:

מדוע מברכים אנו דוקא על הלולב ולא על האתרוג, שהוא החשוב מבין המינים? ובכלל, מה הקשר בין כלל המינים הללו למצוה חשובה בתורה? על כך נלמד בסדנת ארבעת המינים. בסדנה זו נלמד את הלכות המצוה וננסה להרכיב סט לכל אחד ואחד.

אתרוג לבשמים:

נוהגים להשתמש באתרוג - לאחר החג - עבור ברכת 'בורא מיני בשמים' בהבדלה. בסדנה נעטר את האתרוג ב'ציפרניים' ריחניות.